SAVETI PRILIKOM IZDAVANJA STANA

Bilo da ste zakupac ili zakupodavac, u cilju što bolje usluge i saradnje sa vama kako biste se osigurali od mogućih nemilih situacija u budućnosti preporučujemo vam pre svega da pročitate Zakone i savete navedene u tekstu. Na raspolaganju su vam dve liste, namenjene obema kategorijama.

SAVETI ZA ZAKUPCE:

Bez obzira da li potpisujete ugovor ili ne, razmenite lične podatke, telefone,broj lične karte i matični broj sa zakupodavcem.

Ako se stan izdaje preko ovlasćenog lica, obavezno zatražite pismeno ovlašćenje od strane vlasnika stana kojim je to lice, koje za njega stan izdaje, ovlašćeno da to i uradi.

Obratite pažnju ukoliko je zakupodavac pravno lice, posebno pri zakupu poslovnog prostora, na posebne finansijske obaveze u tom slučaju, koje će svakako biti od uticaja na iznos zakupnine.

Detaljno utvrdite koje su još Vaše obaveze plaćanja pored zakupnine. Uglavnom su to računi za telefon, infostan, električnu energiju, kablovsku televiziju (ako je uvedena) ali proverite i druge obaveze-održavanje zgrade, lifta, bašte, garaže i slično.

Utvrdite otkazni rok, odnosno koliko dana unapred morate najaviti otkaz zakupodavcu.

Dogovor je obično da zakupodavac ima pravo da jednom mesečno da obiđe prostor u kome ste vi, da proveri uređaje i celokupno stanje stana, da istovremeno preuzme ili proveri plaćene račune, zakupninu. Zakupodavac bi trebao da se najavi jedan dan ranije. Sve ovo može biti i drugačije dogovoreno- zavisi od vas kao dve ugovorne strane, ali preporučljivo je da budete u stanu kada zakupodavac dolazi.

Napravite razliku između tekućeg i investicionog održavanja stana. Tekuće je redovno, svakodnevno održavanje stana u čistom stanju i odgovorni ste samo Vi. Investiciono održavanje stana obuhvata sve instalacije (vodovod,struja…) rekonstrukcije, proširenja, oštećenje stana usled elementarnih nepogoda itd, i po pravilu bi trebalo da zakupodavac snosi te troškove. Sve ovo se može i drugačije formulisati u ugovoru, shodno saglasnosti ugovarača.

Ako se u stanu nalazi dosta vrednih i skupocenih stvari, najbolje je popisati sve stvari u stanu na posebnom papiru koji će biti sastavni deo ugovora.

Vi ste dužni da plaćate zakupninu i druge troškove, a zakupodavac je dužan da vam omogući mirno korišćenje stana.

SAVETI ZA ZAKUPODAVCE:

Sve što je napisano za savete za zakupca se odnosi i na Vas kao zakupodavca jer je ugovor o zakupu dvostrano obavezujući.

Svaki stan ima svoju vrednost rentiranja i zato u samom početku posavetujte se sa stručnim licem da li je ta cena koju vi tražite realna.
Ne određujte cenu po principu “koliko mi je potrebno”-.To bi značilo da Vam stan bude prazan duži period vremena jer čekate zakupca koji može da plati Vašu visoku cenu, osim jedino ako Vam se baš posreći. Ali možda Vam se i ne posreći a u međuvremenu ćete propustiti korektnog zakupca i puno mesečnih zakupnina. Ne savetujemo Vam ni da stan podcenite.

Nije tačno da je nebitno ko Vam ulazi u stan, te obratite pažnju pri prvom susretu i pokušajte što više detalja da saznate o budućem zakupcu.

Ne ubeđujte zakupca da je baš Vaš stan kao stvoren za njega jer ukusi su različiti, pustite da to on odluči .Nije na odmet da o stanu saopštite još neke pozitivne stvari koje se ne vide pri prvom razgledanju stana. Stan, odnosno njegov izgled, treba da ubedi zakupca da je to ono što mu odgovara. Manji broj zakupaca se odlučuje za uzimanje stana pri prvom gledanju, obično se kasnije odluče kada uzmu u obzir sve parametre koji im odgovaraju. Budite strpljivi.

Ako stan već duže vreme niste izdalii, poslušajte šta kažu agenti i potencijalni zakupci koji su već gledali Vaš stan. Možda stvarno treba
još nešto učiniti u stanu što je bitno za buduće stanare.

Ne gledajte budućeg zakupca kao prethodnog jer ljudi su jednostavno različiti. Ako ste sa prethodnim imali problema ne znači da ćete i sa svakim sledećim to imati. Budite oprezni u svakom slučaju, ali ne i nerealni.

Ne dolazite nenajavljeni u stan, ne držite svoje lične stvari u stanu koji izdajete. Ako u tom stanu imate vredne stvari, predlažemo Vam da ih iznesete. Ako živite u tom istom stanu i rešili ste da ga izdajete, onda za pokazivanje sredite stan, očistite, provetrite, spremite ga tako da potenciijalni zakupac nema utisak kao da će živeti sa Vama i Vašim stvarima. Pokušajte da mu predstavite svoj stan u što lepšem izdanju, oslobođen Vaših ličnih stvari, uz ostavljanje samo onoga što će on koristiti. Pokazujte stan u prikladno vreme, a ne u vreme kada su Vam tu gosti ili za vreme ručka, na primer.

Cena koju ste odredili za zakupninu od samo početka važi do kraja ugovora sem ako ste niste drugačije dogovorili. Ako već imate nameru da menjate cenu u skorašnjem periodu, obavezno to reći zakupcu blagovremeno , jer je nekorektno menjati cenu dok traje ugovor, a možda bi ste bili i u obavezi da platite nadoknadu štete zakupcu, ako sve dospe do suda.

Poželjno je da od zakupca uzmete i depozit, pored zakupnine, koji je obično u visini jedne mesečne zakupnine stana. Depozit služi za obezbeđenje zakupodavca u slučaju da zakupac na kraju stanovanja nije izmirio obaveze plaćanja računa (struje,telefona…) ili da je oštetio stan, s čim zakupodavac može sve to pokriti. Depozit se vraća zakupcu pred kraj ili nakon isteka zakupa ako je on sve obaveze izmirio i ako je
stan ostavio u stanju u kome je primljen.

Iznos depozita je novac zakupca, zakupodavci bi tako trebalo i da ga tretiraju. Voditi računa da se depozit ne troši u druge svrhe kako ne biste došli u situaciju da na kraju, kada treba da vratite taj iznos zakupcu, ne pozajmljujete od drugih.

Navedite do kog datuma zakupac može da kasni sa zakupninom. Budite tolerantni ali i precizni. Ako zakupac često premašuje i ovaj rok, predlažemo da nađete drugog zakupca.

Precizirajte otkazni rok.

Navedite u ugovoru ko će još pored zakupca boraviti u stanu, sa ličnim podacima.

Dogovorite se već na početku sa zakupcem da li on pristaje da se pokazuje stan drugim potencijalnim zakupcima, u zadnjem mesecu njegovog stanovanja. Zakupčeva je volja da li će pokazivati stan jer on ipak plaća i taj mesec stanovanja.

Utvrdite sa zakupcem koji su to delovi prostora koje on može da menja, vrši izmene, premešta stvari ili da za sve takve slične radnje mora Vas prvo konsultovati.

Vaše je pravo da jednom mesečno pregledate plaćene račune.

Obilazite stan redovno uz prethodnu najavu zakupcu da ne bi došlo do kasnijih iznaneđenja. Gledajte da to bude jednom mesečno.

Pronađi nekretninu

AGENCIJA JE ČLAN

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Stambeni krediti po najpovoljnijim uslovima

Partneri banners

  • šamparija ASTON
  • PVC MONTAŽA
  • OGLASIHALO
  • Portal Pressek.rs
  • halooglasi
  • 4 zida